0515 48 88 43 info@msbcureo.nl

BestuurBeleidsfunctionaris/HRM

Beleidsfunctionaris/HRM

Te benaderen voor: alle personele zaken en beleidsvraagstukken.

Read More


Management assistent

Management assistent
Te benaderen voor: secretariële taken en afspraken met bestuur maken.

Read More


Technisch bestuurslid

Technisch bestuurslid

Te benaderen voor: regionale – , strategische samenwerking, innovatie en financiële zaken.

Read More