0515 48 88 43 info@msbcureo.nl
medicus_ondernemer
Ondernemer
Ondernemer
Medicus
Medicus
medicus_ondernemer
Ondernemer
Ondernemer
Medicus
Medicus
medicus_ondernemer
medicus_ondernemer

Organisatie + Bestuur

MSB Cureo is een maatschap van vrijgevestigd medisch specialisten

Binnen MSB Cureo en het Antonius ziekenhuis wordt als doelstelling nagestreefd om kwalitatief hoogwaardige medische zorg te verstrekken op een betrokken en patiëntgerichte wijze. Kernwoorden daarbij zijn patiëntgericht, kwaliteit, transparant, ondernemend, professioneel en dicht bij huis. Het adherentiegebied van het ziekenhuis bestrijkt een deel van de provincie Friesland en een deel van de provincie Flevoland. Het verzorgingsgebied omvat ongeveer 200.000 inwoners. Het ziekenhuis heeft hiervoor twee locaties, te weten Sneek en Emmeloord.

A. van den Haak

Intern voorzitter
Te benaderen voor: interne aangelegenheden.

J.K. de Vries

Secretaris
Te benaderen voor: aanleveren van agendastukken voor het bestuur, facturering en Logex.

J. van Wijk

Penningmeester
Te benaderen voor: financiële zaken.

A. Cramer

Beleidsfunctionaris/HRM
Te benaderen voor: alle personele zaken en beleidsvraagstukken.

F. Attema

Management assistent Te benaderen voor: secretariële taken en afspraken met bestuur maken.

B. Noordveld

Technisch bestuurslid
Te benaderen voor: regionale - , strategische samenwerking, innovatie en financiële zaken.