0515 48 88 43 info@msbcureo.nl

Disclaimer

MSB Cureo is eigenaar van de website www.msbcureo.nl en beheert deze website ook. Deze website
is met de grootste zorg samengesteld onder verantwoordelijkheid van MSB Cureo. Aan de inhoud van
deze internetsite kunnen echter geen rechten worden ontleend en evenmin kunnen wij aansprakelijk
gehouden worden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de op deze website
aangeboden informatie. Ook kan niet worden gegarandeerd dat de website foutloos en
ononderbroken functioneert. Het is mogelijk dat via deze internetsite toegang wordt geboden tot
internetsites en/of informatiebronnen van anderen. MSB Cureo kan hiervoor geen
verantwoordelijkheid nemen.

Privacy

MSB Cureo hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy. Natuurlijk zijn wij geïnteresseerd
in de bezoekers van onze website, maar er wordt alleen technische informatie verzameld ter
ondersteuning van het beheer van de website en statische verwerking te verbetering van de
gebruikersvriendelijkheid en de website.

Copyright

MSB Cureo behoudt zich het auteursrecht op alle via onze website(s) verstrekte informatie en teksten,
inclusief beeldmerken, logo’s, illustratie- en fotomateriaal. De software is eigendom van MSB Cureo
en/of haar licentiegevers. Het auteursrecht van informatie die via hyperlinks naar websites buiten
www.msbcureo.nl toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende webpagina’s. Voor de inhoud
van die sites aanvaardt het MSB Cureo geen enkele aansprakelijkheid.
Overdracht, verveelvoudiging, bewerking of (verdere) verspreiding van informatie op de website,
waaronder ook beeldmateriaal, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
het bestuur van het MSB Cureo.  Alle auteursrechten, ook die bedoeld in artikel 15 Auteurswet,
worden voorbehouden. De rechten op de portretfotografie zijn voorbehouden aan het bestuur van
MSB Cureo en Almar Setz Fotografie. Gebruik voor persoonlijke doeleinden dient in dat geval te
gebeuren met bronvermelding. Het Nederlands recht is van toepassing.

Aanvaarding

Bij gebruik van deze site aanvaardt de bezoeker deze geldende voordwaarden. Het MSB Cureo
behoudt zicht het recht voor om de inhoud van de website en/of deze disclaimer eenzijdig en zonder
voorafgaande kennisgeving (gedeeltelijk) te wijzigen of te verwijderen