0515 48 88 43 info@msbcureo.nl
samen beter
Beter
Beter
Samen
Samen
samen beter
Beter
Beter
Samen
Samen
samen-beter
samen-beter

Cureo + Partners

Samenwerking in een zorgzame samenleving


De patiënt wil dicht bij huis blijven, voor dezelfde kwaliteit van behandeling. Een persoonlijke zorgverlening met aandacht. Voor jong en oud. In het ziekenhuis tot thuis. In de 1e, 2e en anderhalve lijns. Zorg voor nu en in de toekomst. Deze zorg mag de patiënt verwachten van specialisten van Cureo. Maar mag je ook van de organisatie Cureo, als werkgever, maat en partner in het hele zorggebied als in de hele keten verwachten. "Samen = Beter". En dat vraagt om goede samenwerking en een zorgzame samenleving. In het Frysk; mienskip genaamd. Een optelsom van zorg, hulp, familie, thuis, buren, ondersteuning. Als patiënt, als collega, als medewerker, als partner in zorg, als ziekenhuis, als overheid, als familielid, bundelen we in de zorg de krachten.
MSB Cureo staat voor hoogwaardige patiëntenzorg, op een persoonlijke en betrokken wijze. De goede samenwerking met de huisartsen in de regio Zuidwest Friesland, De Noordoostpolder, op Urk en de Waddeneilanden is een pluspunt en voorbeeld. Wij willen de zorg vernieuwen en verbeteren. Samen met de patiënt, het Antonius Ziekenhuis en onze zorgpartners in de regio; huisartsen, de thuiszorg en andere MSB's.

 

Cureo + Ziekenhuis

Onze belangrijkste partner is het Antonius Ziekenhuis, dat samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland, de Antonius Zorggroep vormt. Het verzorgingsgebied van Cureo omvat het ziekenhuis Antonius, een deel van de provincie Friesland en een deel van de provincie Flevoland. Dit gebied telt ongeveer 200.000 inwoners. Het ziekenhuis heeft hiervoor twee locaties: Sneek en Emmeloord. Samen met het Antoniusziekenhuis is Cureo gespecialiseerd in de zorg voor de oudere patiënt. De specialisten van MSB Cureo werken zowel in het Antonius Ziekenhuis te Sneek als in de polikliniek in Emmeloord. Een sterk ziekenhuis en dagelijkse zorg dichtbij. Zie voor alle informatie over de Antonius Zorggroep en het Antonius Ziekenhuis www.mijnantonius.nl

 

Cureo + Zorggroep

Het Antonius Ziekenhuis maakt, samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland deel uit van de Antonius Zorggroep. Deze gefuseerde organisatie maakt het denken en werken in ketens tussen “thuis” en zorginstelling laagdrempelig. MSB Cureo denkt en werkt mee in deze transmurale ketens.

MSB Cureo en de Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep / het Antonius Ziekenhuis hebben samenwerkingsafspraken over de te leveren diensten en inzet van medisch specialisten.Zie voor meer informatie over de Antonius Zorggroep www.mijnantonius.nl

 

Cureo + Thuiszorg

Thuiszorg Zuidwest Friesland staat voor: respect voor de thuissituatie van onze huidige en toekomstige cliënten en een professionele zorgverlening in hun vertrouwde, huiselijke omgeving. MSB Cureo en Thuiszorg Zuidwest Friesland werken nauw samen met  het ziekenhuis, verpleeghuizen, huisartsen, zorgcentra en de geestelijke gezondheidszorg. Samen kunnen we meer bieden dan ieder voor zich en beter inspelen op de wensen en behoeften van cliënten. Zie voor meer informatie over de Thuiszorg Zuidwest Friesland www.mijnantonius.nl

 

Cureo + Thuishotel

Thuishotel is het aanvullende dienstenpakket van Thuiszorg Zuidwest Friesland. Thuishotel levert veel diensten, zoals: de kapper aan huisde pedicure aan huis; maaltijden aan huis; opticien aan huis;  bemiddeling particuliere hulp in de huishouding.  Ook verzorgt Thuishotel de personenalarmering voor Thuiszorg Zuidwest Friesland.