Wij, maten van MSB Cureo begrijpen dat je naast medisch specialist ook gewoon een mens bent. Met ambities, verantwoordelijkheden en dromen. Dat je ruimte wil om te wonen, om te leven en te ontdekken. Dat je ondernemend bent en wil werken met innovatieve mensen. MSB Cureo en Friesland geven je die ruimte. De ruimte om je te ontplooien in jouw vakgebied. En dat op maar een uurtje rijden vanaf Amsterdam, Groningen of Utrecht.
Wegens het vertrek van een van onze collega’s en het parttime gaan werken van een andere collega zoeken wij op korte termijn

2 Cardiologen

voor de Organisatorische Eenheid (OE) Cardiologie. Onze OE is een onderdeel van MSB Cureo in het Antonius ziekenhuis te Sneek-Emmeloord. Vanaf 1 Jan 2023 maken wij daarnaast deel uit van de Regiomaatschap Cardiologie Friesland, een intensieve samenwerking tussen de cardiologen van het MCL, Tjongerschans en Antonius ziekenhuis. 

Onze OE bestaat uit 7 cardiologen met een duidelijke visie op zorg waarbij  de patiënt daadwerkelijk centraal gesteld wordt. Dit uit zich in een poliklinisch one-stop-shop model met korte toegangs- en doorlooptijden voor de patiënt en een goede samenwerking met huisartsen in de regio.

Naast de algemene cardiologische zorg leveren wij ook zorg op gebied van cardiogenetica en congenitale cardiologie. We hebben een goed lopende hartfalenpolikliniek en beschikken over state-of-the-art cardiale beeldvorming (level 2 en 3 cardiale MRI, cardiale CT en 3D echo). Invasieve beeldvorming (hartkatheterisaties, pacemaker implantaties) vindt in huis plaats, evenals pacemaker- en ICD controles. De OE heeft daarnaast een grote onderzoeksafdeling, D&A Research BV.
 
Wij bieden je de kans om als cardioloog werkzaam te zijn in een divers en ambitieus team van 7 cardiologen in Sneek en 30 cardiologen in de Regio. Op termijn is het mogelijk ook deels werkzaam te zijn in een van de andere centra.
 
Wij zoeken twee enthousiaste, proactieve collega’s die samen met ons een bijdrage leveren aan hoogstaande cardiologische zorg in het Antonius Ziekenhuis en in de Friese regio. Collega’s die het vak in de volle breedte willen uitoefenen, dit in de algemene praktijk van een perifeer ziekenhuis. Invulling van aandachtsgebieden zal in samenspraak met zowel de lokale als de regiomaatschap plaats kunnen vinden.
 
Informatie en sollicitatie
voor nadere informatie kun je contact opnemen met mw. drs. Vanja Mathot, cardioloog (v.mathot@mijnantonius.nl ) of dhr. dr. Willem J. Flu, cardioloog (w.flu@mijnantonius.nl ), of mw. Astrid Cramer, beleidsfunctionaris MSB Cureo (bestuurmsb@mijnantonius.nl , tel: 0515-461208). Informatie over de OE is te vinden op www.mijnantonius.nl, over MSB Cureo op www.msbcureo.nl.
 
Je schriftelijke reactie, vergezeld van een curriculum vitae, kun je voor donderdag 1 juni 2023 sturen naar: bestuurmsb@mijnantonius.nl ter attentie van mw. A.M. Cramer.
 
Wij zijn van plan de eerste sollicitatieronde te laten plaatsvinden vanaf 19 juni.