0515 48 88 43 info@msbcureo.nl
Ademweg/filevrij
Cureo
Cureo
Jij
Jij
Ademweg/filevrij
Cureo
Cureo
Jij
Jij
Jij/Cureo
Jij/Cureo

Cureo + Werkgever

Zo werken wij bij het MSB Cureo

Het MSB Cureo te Sneek is een per 2015 opgericht samenwerkingsverband, in de vorm van een maatschap in een Samenwerkend Algemeen Ziekenhuis (SAZ) in de regio Sneek. Het MSB Cureo bestaat uit circa 65 FTE, die invulling geven aan 14 vakgroepen die vervolgens 15 specialisaties hebben:

Snijdende specialismen

 1. Oogheelkunde
 2. KNO
 3. Orthopedie
 4. Urologie
 5. Gynaecologie
 6. Neurochirurgie (gedetacheerd vanuit het UMCG)

Beschouwende specialismen

 1. Dermatologie
 2. Interne geneeskunde/MDL
 3. Cardiologie
 4. Longgeneeskunde
 5. Reumatologie
 6. Geriatrie

Ondersteuners en overige specialismen

 1. Anesthesiologie/Pijngeneeskunde
 2. Radiologie
 3. Nucleaire geneeskunde

Cureo kent verschillende soorten “medewerkers”. Aan de ene kant zijn er de vrijgevestigd specialisten die als maat verbonden zijn aan MSB Cureo. Aan de andere kant zal het MSB zelf specialisten werven, die in dienst komen bij het MSB. Hierbij is het mogelijk om specialisten die door het MSB worden aangenomen in eerste instantie voor een bepaalde periode in loondienst bij het MSB te laten zijn en pas daarna als maat tot het MSB toe te laten treden. Deze werkwijze leidt o.a. tot aanname van Chef de Clinique en ANIOSsen. Toetreding als maat en/of in dienst name bij het MSB gebeurt altijd in nauw overleg met de Organisatorische Eenheden en volgens een vastgesteld document Werving & Selectie. De pluspunten van werken en leren bij Cureo ervaar je als (nieuwe) medewerker in 3 speciale projecten: Cureo Proefdraaien, Cureo Mentorschap en het Cureo Innovatielab

Cureo Proefdraaien®

Professionele autonome en sterke organisatie Optimale facilitering medewerkers

Bij MSB Cureo mag je als nieuwe medewerker eerst 3 maanden proefdraaien. Mocht je toch op enigerlei reden niet overtuigd zijn, kan je je keuze nog terugdraaien.

Cureo Mentorschap®

Persoonlijk hecht netwerk, korte lijnen, doeners, vernieuwend en nuchter

Het eerste jaar bij MSB Cureo krijg je een eigen mentor die je wegwijst maakt in de maatschap, de diverse locaties en de Friese zorg en Friesland als woon- en werkomgeving. In korte tijd maak je kennis met je collega’s, maak je je vakgebied nog meer eigen, hecht je je aan de cultuur en krijg je de ruimte om je zelf te ontplooien, te gaan ondernemen en je te verdiepen in je specialisme.

Cureo Innovatielab®

 Ondernemingszin en ruimte. Voor het idee en het uitvoeren + financieel gezond en slagvaardig bedrijf  

Kwaliteit en veiligheid staan voorop in de patiëntenzorg. Nu en in de toekomst. Cureo wil voorop lopen en plussen. Cureo onderneemt, handelt transparant, bundelt krachten, werkt intensief samen, puur om verder te komen. Met een professionele basis, hecht netwerk en nuchtere ondernemingsgeest. Dat geeft zin en ruimte om te verbeteren en te vernieuwen. Te plussen. Samen = Beter