Wij zijn Cureo

Cureo onderneemt, handelt transparant, bundelt krachten en werkt intensief samen; puur om verder te komen

Professionele autonome organisatie

Optimale zorgverlening vraagt om continue aandacht voor lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen.

Optimale facilitering medewerkers

Wij geven samen met Antonius invulling aan kwaliteit van de zorg op het gebied van veiligheid, doelmatigheid, efficiency en innovatie.

Krijg ruimte voor zelfontplooiing

Ruimte voor ‘de mens ’ achter de professional. De ruimte om te werken, te ondernemen, te bouwen, te wonen, op te groeien en te leven.

Ondernemingszin en ruimte

Lokaal betreft het de patiënt die dicht bij huis wil blijven, zonder dat de kwaliteit van zijn behandeling hieronder komt te lijden.

Korte lijnen, vernieuwend, nuchter

Bij ons werk je in een hecht collegiaal netwerk, met korte lijnen en echt persoonlijke patiëntenzorg.

Financieël gezond en slagvaardig

De medisch specialisten werken gelijkgericht samen aan optimalisatie van de patiëntenzorg binnen een financieel gezond bedrijf.

ziekenhuis antonius msb medisch specialistisch bedrijf cureo

Wij zijn Cureo

Cureo's + punten

MSB Cureo is een maatschap van vrijgevestigd medisch specialisten. Een optelsom van verschillende disciplines. Wij bundelen de krachten voor hoogwaardige patiëntenzorg, op een persoonlijke en betrokken wijze. Waar behandelaar, ook begeleider is. Waar specialist, ook ondernemer is.

Wij zijn specialisten en ondernemers, die de zorg willen vernieuwen en verbeteren. Samen met de patiënt, samen met Antonius en onze partners. We werken intensief samen met de andere zorgverleners in Friesland aan de zorg van de toekomst.