Werken bij

Beschikbare vacatures

Als je het water meerekent, is Friesland de grootste provincie van Nederland met het meeste water. En het minst bevolkt per km2. Op maar een uurtje rijden van Amsterdam. Pluspunt is dat je hier de ruimte hebt. Voor je ambities, verantwoordelijkheden, wensen en dromen.

MSB Cureo geeft je die ruimte en biedt die pluspunten. De ruimte om je te ontplooien en te ondernemen in jouw vakgebied. En samen te werken aan de zorg van de toekomst. Bij ons werk je in de breedte, in een hecht collegiaal netwerk, met korte lijnen en echt persoonlijke patiëntenzorg. Nog een pluspunt van werken bij Cureo is de zeer prettige woon- en werk omgeving.

ziekenhuis antonius msb medisch specialistisch bedrijf cureo vacatures

Cureo als werkgever

MSB Cureo te Sneek is een vakgroepoverkoepelende maatschap in Sneek dat in 2015 is opgericht. De maten bij MSB Cureo zijn overwegend werkzaam in ziekenhuis Antonius met locaties in Sneek en Emmeloord en een adherentiegebied dat bestaat uit (zuidwest) Friesland, de Waddeneilanden, de Noordoostpolder en Urk. MSB Cureo bestaat uit circa 78 maten, samen goed voor 65 FTE, die invulling geven aan 13 vakgroepen.

Cureo kent verschillende soorten “medewerkers”. Aan de ene kant zijn er de vrijgevestigd specialisten die als maat verbonden zijn aan MSB Cureo. Aan de andere kant zal het MSB zelf specialisten werven, die in dienst komen bij het MSB. Hierbij is het mogelijk om specialisten die door het MSB worden aangenomen in eerste instantie voor een bepaalde periode in loondienst bij het MSB te laten zijn en pas daarna als maat tot het MSB toe te laten treden. Deze werkwijze leidt o.a. tot aanname van Chef de Clinique en ANIOS'en. Toetreding als maat en/of in dienst name bij het MSB gebeurt altijd in nauw overleg met de Organisatorische Eenheden en volgens een vastgesteld document Werving & Selectie. De pluspunten van werken en leren bij Cureo ervaar je als (nieuwe) medewerker in 3 speciale projecten:

Cureo proefdraaien

Professionele autonome en sterke organisatie + Optimale facilitering medewerkers. Bij MSB Cureo mag je als nieuwe medewerker eerst 3 maanden proefdraaien. Mocht je toch op enigerlei reden niet overtuigd zijn, dan kan je je keuze nog terugdraaien.

Cureo mentorschap

Persoonlijk hecht netwerk, korte lijnen, doeners, vernieuwend en nuchter. Het eerste jaar bij MSB Cureo krijg je een eigen mentor die je wegwijst maakt in de maatschap, de diverse locaties en de Friese zorg en Friesland als woon- en werkomgeving. In korte tijd maak je kennis met je collega’s, maak je je vakgebied nog meer eigen, hecht je je aan de cultuur en krijg je de ruimte om je zelf te ontplooien, te gaan ondernemen en je te verdiepen in je specialisme.

Cureo innovatielab

Ondernemingszin en ruimte. Voor het idee en het uitvoeren + financieel gezond en slagvaardig bedrijf Kwaliteit en veiligheid staan voorop in de patiëntenzorg. Nu en in de toekomst. Cureo wil voorop lopen en plussen. Cureo onderneemt, handelt transparant, bundelt krachten en werkt intensief samen, puur om verder te komen. Met een professionele basis, hecht netwerk en nuchtere ondernemingsgeest. 
Dat geeft zin en ruimte om te verbeteren en te vernieuwen; te plussen. Samen = Beter