Onze partners

Samenwerking in een zorgzame samenleving

De patiënt wil dicht bij huis blijven, voor dezelfde kwaliteit van behandeling. Een persoonlijke zorgverlening met aandacht. Voor jong en oud. In het ziekenhuis tot thuis. In de 1e, 2e en anderhalve lijns. Zorg voor nu en in de toekomst. Deze zorg mag de patiënt verwachten van specialisten van Cureo. Maar mag je ook van de organisatie Cureo, als werkgever, maat en partner in het hele zorggebied als in de hele keten verwachten.

Partner

Cureo + Antonius

Onze belangrijkste partner is Antonius. Antonius is de organisatie waar een ziekenhuis en een thuiszorgorganisatie onder vallen. Antonius heeft als uitgangspunt: "Zorg thuis als het kan en in het ziekenhuis als het moet".

ziekenhuis antonius msb medisch specialistisch bedrijf

Partner Antonius

Thuis als het kan

De ruim 30 thuiszorgteams in Zuidwest-Friesland helpen thuis met verpleging, persoonlijke verzorging, nachtzorg én gespecialiseerde zorg. Hierbij wordt gebruik gemaakt van hedendaagse online technieken om patiënten ook thuis de zorg te kunnen bieden die voorheen alleen in het ziekenhuis plaats kon vinden. 

ziekenhuis antonius msb medisch specialistisch bedrijf

Partner Antonius

In het ziekenhuis als het moet

Als patiënten medisch-specialistische zorg nodig hebben die thuis niet gegeven kan worden, dan wordt deze in het ziekenhuis geleverd. In Sneek met de kliniek kunnen patiënten 24 uur per dag terecht. Hier wordt alle basiszorg geboden en er is ruimte voor complexe operaties en acute zorg.In Emmeloord kunnen patiënten terecht voor poliklinisch bezoek, diagnostiek en dagbehandeling. 

Verzorgingsgebied Cureo

Het verzorgingsgebied van Cureo omvat daarmee het adherentiegebied van het ziekenhuis; dit is een deel van de provincie Friesland en een deel van de provincie Flevoland. Dit gebied telt ongeveer 200.000 inwoners. De specialisten van MSB Cureo werken zowel in het ziekenhuis te Sneek als in de polikliniek in Emmeloord.

Meer informatie
ziekenhuis antonius msb medisch specialistisch bedrijfPartners

Huisartsen in de regio

De samenwerking met de huisartsen in de regio is voor onze maten en chef de cliniques een vanzelfsprekendheid. Er zijn korte lijnen om patiëntenzaken te bespreken. Soms zijn dit meedenk- of meekijkconsulten, maar ook in telefonische spoedvragen denken onze artsen mee met huisarts ten behoeve van de patiënt en om "erger" te voorkomen. Het maakt hierbij niet uit of de patiënt in Zuidwest Friesland, de Noordoostpolder, op Urk of op de Waddeneilanden woont: hulp is altijd dichtbij.