0515 48 88 43 info@msbcureo.nl
Specialisme
Specialisme
Arts
Arts
Slider
Slider

Arts + Specialisme

Het medisch specialistisch bedrijf en zijn medisch specialisten

Trefwoord
Naam specialist
Vakgroep
Lokatie

Dr H.J.K Ananias

Uroloog Aandachtsgebieden: oncologie, endo-urologie en laproscopie.

M.F. Vollebergh

Anesthesioloog-intensivist Aandachtsgebieden: Algemene anesthesiologie en Intensive care geneeskunde.

A.D. Boelens

Anesthesioloog-intensivist Aandachtsgebieden: algemene anesthesie en intensive care.

K.S. Arnold

Anesthesioloog-intensivist Aandachtsgebieden: algemene anesthesie en intensive care.

L.W. Barkema

Dermatoloog Aandachtsgebieden: psoriasis, eczeem, genitale flebologie en SOA.

Dr E.J. Barten

Uroloog Aandachtsgebieden: oncologische chirurgie van het bekken (blaas en prostaat) en kinderurologie.

B. Baukema

Radioloog Aandachtsgebieden: interventieradiologie, neuroradiologie en algemene radiologie.

S.L. van der Beek

ANIOS Aandachtsgebieden: algemene dermatologie.

F.A. Beeksma

Aandachtsgebieden: Cognitieve stoornissen, algemene geriatrie, mobiliteits-/valproblematiek, polyfarmacie en onderwijs.

DJ.C. Bleeker

Oogarts Aandachtsgebieden: oncologie(LUMC, met name melanomen), strabismuschirurgie, cataractchirurgie en echografie.

S. de Boer

Physician Assistant algemene Anesthesiologie Aandachtsgebieden: Pijngeneeskunde

C.E. Boonstra

Geriater Aandachtsgebieden: geheugenproblematiek, dementie, polyfarmacie en valproblematiek.

Dr J.L. Bron

Chef de clinique Orthopaedie Aandachtsgebieden: algemene orthopaedie, orthopaedie van de onderste extremiteit en traumatologie.

M.W.D Brouwer

Dermatoloog CdC Aandachtsgebieden: Algemene dermatologie, psoriasis, eczeem, kinderdermatologie, dermatopathologie vraagstukken.

Dr H. van Cruijsen

Internist/oncoloog Aandachtsgebieden: oncologie.

H.J. Galama

ANIOS Aandachtsgebied: algemene dermatologie.

J.M. Dijkstra-Putkamer

Physician Assistant Longgeneeskunde Aandachtsgebieden: zaalartsfunctie en slaapstoornissen.

A.C.C. Doorenbos-Bot

Oogarts Aandachtsgebieden: algemeen, cataract, glaucoom en chirurgie, ooglidcorrectie(blephoracholasis) en refractiechirurgie(artelenzen).

V.J. Mathot

Cardioloog Aandachtsgebieden: algemene cardiologie en cardiale beeldvorming; transthoracale echocardiochrafie van het hart en slokdarmecho, cardiale MRI en CT.

Dr W.J.P. Flu

Cardioloog Aandachtsgebieden: algemene cardiologie, pacemakers en coronair angiografie.

S. Frankena

Anesthesioloog Aandachtsgebieden: algemene anesthesiologie en intensive care.

M.S. Golachowski

Anesthesioloog Aandachtsgebieden: Algemene anesthesiologie en kinder-anesthesiologie

J.L. Bolt-Smit

Gynaecoloog Aandachtsgebieden: benigne gynaecologie en oncologie.

N.A. Gorter

Gynaecoloog Aandachtsgebieden: verloskunde, fertiliteit en POP-poli.

Dr E.N. Griep

Reumatoloog Aandachtsgebieden: echografie bewegingsapparaat, jicht, fibromyalgie, osteoporose en erosieve handartrose.

J.R.M. Griep-Wentink

Reumatoloog Aandachtsgebieden: Sjögren, sclerodermie, artrose en echografie bewegingsapparaat.

M. de Groot

Dermatoloog Aandachtsgebieden: algemene dermatologie, psoriasis en eczeem, oncologie en vulvapathologie.

A. van den Haak

Radioloog Aandachtsgebieden: abdominale radiologie, musculoskeletale radiologie, non-vasculaire interventies en mammaradiologie.

R. Hoekstra

Longarts Aandachtsgebieden: longfysiologie/longfunctie, pulmonaal vasculaire ziekten en interstitiële longziekten/sarcoïdose.

S.T. Hokwerda

Orthopedisch chirurg Aandachtsgebieden: sportorthopaedie, orthopaedie van de heup en de knie.

D. Humalda

Oogarts Aandachtsgebieden: cataract chirurgie en vitreoretinale chirurgie(glasvocht en netvliesoperatie).

L.I. Janssen

Anesthesioloog Aandachtsgebieden: algemene anesthesie en intensive care.

M.J. Joosten

Cardioloog Aandachtsgebieden: cardiale MRI, algemene cardiologie en echografie.

K. Kaiferova

Anesthesioloog/pijnspecialist Aandachtsgebieden: pijngeneeskunde, algemene anesthesie en intensive care.

S. Konijnendijk

Radioloog Aandachtsgebieden:

Dr K.P. Koopmans

Nucleair Geneeskundige Aandachtsgebieden:

B.J. de Kramer

Orthopedisch chirurg Aandachtsgebieden: algemene orthopedie, sportorthopedie, heupprothesiologie en orthopedie van de bovenste extremiteiten.

P.J.C. Krijnsen

Aandachtsgebieden: Cognitieve stoornissen, algemene geriatrie.

F.W.J. Leeman

Dermatoloog Aandachtsgebieden: oncologie, dermatochirurgie, flebologie en gestoorde wondgenezing.

H.C.M van Loon

Internist/endocrinoloog Aandachtsgebieden: endocrinologie inclusief diabetes mellitus.

A.M. van der Loo-van der Schaaf

Radioloog Aandachtsgebieden: Abdomen, mammo en Thorax

S.H. Meeuwisse-Pasterkamp

Internist/endocrinoloog Aandachtsgebieden: endocrinologie.

G. Moradi

Anesthesioloog-intensivist Aandachtsgebieden: algemene anesthesie en intensive care.

M. Nagelhout

Physician Assistant Interne geneeskunde Aandachtsgebieden: Maag- Darm- en Leverziekten

F.W.L. van der Neut

Internist Aandachtsgebieden: maag-, darm- en leverziekten.

Dr S.D.J.M. Niemeijer-Kanters

Internist-vasculair geneeskundige Aandachtsgebieden: vasculaire geneeskunde en diabetes mellitus.

J.P.A.H. Onderwater

Orthopedisch chirurg Aandachtsgebieden: voet- en enkel, algemene orthopaedie en sport orthopaedie.

A. Oomen

Cardioloog Aandachtsgebieden: algemene cardiologie en coronair angiografie.

A.J. Perez-Matos

Cardioloog Aandachtsgebieden: aangeboren hartafwijkingen en cardiogenetica.

L.M. Reidinga-Saenen

Anesthesioloog-intensivist Aandachtsgebieden: algemene anesthesie en intensive care.

R. Reitsma

Physician assistant oogheelkunde Aandachtsgebieden: Algemene oogheelkunde.

J.E. van de Riet

Gynaecoloog Aandachtsgebieden: hysteroscopische chirurgie(kijkoperatie in de baarmoeder) en oncologie.

P.M.M. Roelofs

Longarts Aandachtsgebieden: algemene longgeneeskunde, slaapapneu en management & organisatie.

E.P.M. Roos

Uroloog Aandachtsgebieden: algemene urologie, oncologie en minimaal invasieve endoscopische urologie(uretero-renoscopieën(URS), percutane nefrolitholapaxieën(PNL) en extra corporele shockwave lithotrypsieën(ESWL).

S.A.M. de Ruijter

Physician Assistant Interne geneeskunde Aandachtsgebieden: Oncologie-Hematologie

A.H.H. Schröder

Physician Assistant Longgeneeskunde Aandachtsgebieden: Zaalartsfunctie, Pulmonaal Vasculaire ziekten.

T. Schukken

Gynaecoloog Aandachtsgebieden: oncologie, minimaal invasieve chirurgie en vulvapathologie.

Ir D.E.M. Sijpkens

Chef de clinique reumatologie Aandachtsgebieden: kinderreumatologie.

A.J. Starrenburg-Razenberg

Longarts Aandachtsgebieden: astma/COPD, longrevalidatie en OSAS.

B. van Steijnen

Orthopedisch chirurg Aandachtsgebieden: algemene orthopaedie, complexe primair heup- en knieprothesiologie, revisie chirurgie heup- en knieprothesiologie en periprothetische fracturen.

Dr. M.G. Noordhuis

KNO-arts Aandachtsgebieden: neusbijholtechirurgie

Dr E.M. Stipkovits

KNO-arts Aandachtsgebieden: otologie en duizeligheid.

Dr D.F. Eijkenboom

KNO-arts Aandachtsgebieden: otologie en duizeligheid.

H.P. Swart

Cardioloog Aandachtsgebieden:

N.M. van der Velde

Gynaecoloog Aandachtsgebieden: benigne gynaecologie, seksuologie en verloskunde.

Dr G.J. Veldhuis

Internist/oncoloog Aandachtsgebieden: hematologie en oncologie.

M.Y. Nooitgedagt

Gynaecoloog Aandachtsgebieden: Benigne gynaecologie en verloskunde.

K. Veldkamp-Sloots

Gynaecoloog Aandachtsgebieden: bekkenbodemproblematiek, vulvaire aandoeningen en verloskunde.

M. Verkuijl

Internist/MDL Aandachtsgebieden: maag-, darm- en leverziekten.

M.G. Vermeulen

Oogarts Aandachtsgebieden:

M.L. Verstraaten

Anesthesioloog-pijnspecialist Aandachtsgebieden: pijngeneeskunde.

J.C.M. Verzijden

Anesthesioloog-pijnspecialist Aandachtsgebieden: anesthesiologie en pijngeneeskunde

J. de Vries

Radioloog Aandachtsgebieden: mammo, thorax, skelet en abdomen.

J.K. de Vries

Internist/vasculair geneeskundige Aandachtsgebieden: vasculaire geneeskunde en diabetes mellitus.

D.E.P. de Waard

Cardioloog Aandachtsgebieden: algemene cardiologie, pacemakers/ICD's en buitengewoon staflid MCL op dit gebied.

S. Weijer

Internist/vasculair geneeskundige Aandachtsgebieden: Infectieziekten

J. van Wijk

Dermatoloog Aandachtsgebieden: Algemene dermatologie, varices, proctologie, SOA's en dermachirurgie.

F.S.W. van der Wolf-de Lijster

Radioloog Aandachtsgebieden: abdomiale radiolgie, mammaradiologie en musculoskeletale echografie.

L.M. van der Burg

Internist/hematoloog Aandachtsgebieden: hematologie en oncologie.

M.J.M. Wortelboer

Gynaecoloog Aandachtsgebieden: vruchtbaarheidsstoornissen, bijzondere bekkenbodemproblemen en kindergynaecologie.

G.S.S. van Rijs-Borgdorff

Longarts Aandachtsgebieden: obstructieve longziekten, longrevalidatie en thuisbeademing.

A.M.G. Zandsteeg

Longarts Aandachtsgebieden: long-oncologie en TBC.

T. Zwaga

Radioloog Aandachtsgebieden: abdomen, mammografie en thorax en MRI skelet.

A. van den Haak

Intern voorzitter
Te benaderen voor: interne aangelegenheden.

J.K. de Vries

Secretaris
Te benaderen voor: aanleveren van agendastukken voor het bestuur, facturering en Logex.

J. van Wijk

Penningmeester
Te benaderen voor: financiële zaken.

A. Cramer

Beleidsfunctionaris/HRM
Te benaderen voor: alle personele zaken en beleidsvraagstukken.

F. Attema

Management assistent Te benaderen voor: secretariële taken en afspraken met bestuur maken.

B. Noordveld

Technisch bestuurslid
Te benaderen voor: regionale - , strategische samenwerking, innovatie en financiële zaken.