Medisch Specialistisch Bedrijf Cureo biedt je de ruimte. De ruimte om je te ontplooien en te ondernemen in jouw vakgebied. En samen verder te werken aan de zorg van de toekomst. Bij ons werk je in de breedte, in een hecht collegiaal netwerk, met korte lijnen en echt persoonlijke patiëntenzorg. Nog een pluspunt van werken bij Cureo is de zeer prettige woon- en werkomgeving.

 Plus we hebben nog een plek als maat voor een

Uroloog 

Medisch Specialistisch Bedrijf Cureo is een overkoepelende maatschap die de beste zorg biedt op de juiste locatie voor patiënten van Zuidwest Friesland, Noordoostpolder, Urk en de Waddeneilanden. MSB Cureo is verbonden met ziekenhuis Antonius te Sneek en werkzaam op locaties in Sneek en Emmeloord.

Bij Cureo werken 3 urologen, die in een regiomaatschap verbonden zijn met in totaal 9 urologen werkzaam in Sneek, ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten en ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen. Door deze regiomaatschap is lateralisatie van subspecialismen mogelijk geworden en kan het volledige urologische palet worden aangeboden. Op alle locaties werken tevens Physician Assistants en oncologieverpleegkundigen. 
 
De regiomaatschap werkt flexibel over de locaties. Voor ziekenhuis Antonius is in eerste instantie ruimte ontstaan, maar binnen de regiomaatschap zal in aansluiting op deze vacature ruimte ontstaan wegens de naderende pensioenleeftijd van enkele maten. Derhalve zal de maat bij gebleken geschiktheid toetreden tot de regiomaatschap Urologie Zuid Friesland.
In ziekenhuis Antonius wordt (net als op de andere twee locaties) hoogwaardige urologische zorg in de volle breedte geboden. Speerpunt van de vakgroep is open bekkenchirurgie. Cystectomie wordt in Sneek voor de hele provincie Friesland en de Noordoospolder uitgevoerd. Er wordt momenteel gewerkt aan het verwerven van een operatierobot.
 
WIE ZOEKEN WE?
We zoeken een enthousiaste uroloog die maat wil worden, met goede communicatieve vaardigheden en die inzetbaar is op alle werkpodia. Belangstelling voor functionele urologie en urethrachirurgie strekt tot aanbeveling.  Hier is dan verdere differentiatie mogelijk zoals onder andere kinderurologie en complexe steenchirurgie.

INFORMATIE EN SOLLICITATIE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. E.J.Barten, voorzitter UZF, dr. H.J.K. Ananias en drs E.P.M. Roos, urologen; telefoonnummer 0515-488380, of met de beleidsfunctionaris van het bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf Cureo: mevrouw A.M. Cramer; telefoonnummer 06-11804154.

U kunt solliciteren tot 31 juli 2024 door uw sollicitatiebrief met CV per e-mail te versturen naar bestuurmsb@mijnantonius.nl.